• head_banner

Detektor toku stonky rastlín

  • Sonda stonkový prietokomer FK-JL01

    Sonda stonkový prietokomer FK-JL01

    Predstavenie nástroja

    Metóda tepelnej disipačnej sondy môže merať okamžitú hustotu toku kmeňa kmeňa stromu, ktorý môže nepretržite pozorovať tok kvapaliny stromami po dlhú dobu, čo je užitočné pri štúdiu zákona o výmene vody medzi stromami a atmosférou a vziať to ako pozorovacia metóda na dlhodobé sledovanie vplyvu lesného ekosystému na zmenu životného prostredia.Má veľký teoretický význam a aplikačnú hodnotu pre zalesňovanie, obhospodarovanie lesov a lesné hospodárstvo.