• head_banner

Praktický význam detektora organických hnojív

S modernizáciou poľnohospodárskej výroby sa postupne objavila úloha rôznych hnojív, medzi ktorými sú obzvlášť významné organické hnojivá.V minulosti mali poľnohospodári tendenciu vyberať si hnojivá na základe ich komplexného obsahu živín, pričom ignorovali ich udržateľnú účinnosť.S popularizáciou moderných koncepcií výsadby si však farmári postupne uvedomili, že len výberom hnojív, ktoré môžu zvýšiť úrodnosť pôdy a chrániť pôdne prostredie, môžu získať udržateľné výhody.Z tohto dôvodu sa organické hnojivá stali prvou voľbou.

Bohatá organická hmota a rôzne živiny obsiahnuté v organickom hnojive môžu podporiť tvorbu stabilnej štruktúry agregátov v pôde, vďaka čomu je pôda kyprá a úrodná.Organické hnojivo môže zároveň zvýšiť schopnosť pôdy zadržiavať vodu a hnojivá, znížiť stratu živín, udržať hnojivú účinnosť pôdy stabilnú a dostatočnú a zabezpečiť zvýšenie produkcie a príjmu poľnohospodárskych plodín.Keďže však väčšinu surovín organických hnojív tvoria niektoré rastlinné zvyšky, živočíšny hnoj a domový odpad atď., problému znečistenia sa nedá vyhnúť.Preto je potrebné pred aplikáciou organického hnojiva použiť prístroj na jeho otestovanie.

Detektor organických hnojív dokáže merať organickú hmotu, humínové kyseliny, stopové prvky a ďalšie zložky v hnojive a vizualizovať obsah, čo umožňuje farmárom intuitívne a jednoducho pochopiť nutričnú hodnotu hnojiva a poskytnúť referenciu pre včasnú úpravu hnojiva. plán pomeru hnojenia..Okrem toho je možné pomocou vysoko presnej analýzy údajov prístroja identifikovať kvalitu samotného hnojiva.Na jednej strane vedie poľnohospodárov k výberu vhodných hnojív a chráni práva a záujmy poľnohospodárov ako spotrebiteľov;na druhej strane sa vyhýba hnojivám, ktoré znečisťujú poľnohospodárske produkty.Zvyšky spôsobujú problémy s bezpečnosťou potravín a chránia zdravie ľudí.

detektor hnojív


Čas odoslania: 07.09.2022