• head_banner

Zisťovanie zloženia pôdy

 • Pôdny štvorparametrový detektor

  Pôdny štvorparametrový detektor

  S integrovanou štruktúrou a vstavanou SD kartou môže hlavná jednotka v reálnom čase zhromažďovať viaceré parametre, ako je teplota, vlhkosť, soľ, PH a podobne, testovanej environmentálnej pôdy a nahrávať dáta pomocou jedného kľúča.

 • FK-HF300 Vysoko presný špeciálny detektor živín hnojív

  FK-HF300 Vysoko presný špeciálny detektor živín hnojív

  Hnojivo: celkový dusík, celkový fosfor, celkový draslík, dusičnanový dusík, dostupný fosfor, dostupný draslík, kyslý hydrolyzovaný dusík, organická hmota, amónny dusík v dusíkatých hnojivách, dusičnanový dusík, močovinový dusík, biuret, fosfor vo fosforečnom hnojive, fosfor rozpustný vo vode fosforečné hnojivo, draslík v draselnom hnojive, celkový dusík, celkový fosfor, celkový draslík v zložených hnojivách Vo vode rozpustná humínová kyselina (zvetrané uhlie), vo vode rozpustná humínová kyselina (lignit), vo vode rozpustná humínová kyselina (rašelina), voľná humínová kyselina ( zvetrané uhlie), voľná humínová kyselina (lignit), voľná humínová kyselina (rašelina), celkový dusík, celkový fosfor, celkový draslík vo vode rozpustného hnojiva, celkový dusík, celkový fosfor, celkový draslík listového hnojiva, celkový dusík, celkový fosfor, celkový draslík listového hnojiva, celkový fosfor, celkový draslík vodorozpustného hnojiva dusík (zákal), fosfor (zákal), draslík (zákal), vápnikium, horčík, síra, kremík, bór, železo, meď, mangán, zinok, chlór, olovo, arzén, chróm, kadmium a ortuť vo vode

  Plodiny: Dusičnanový dusík v plodinách, amónny dusík v plodinách, fosfor v plodinách, draslík v plodinách, vápnik v plodinách, horčík v plodinách, síra v plodinách, kremík v plodinách, bór v plodinách, železo v plodinách, meď v plodinách, mangán v plodinách, zinok v plodinách, chlór v plodinách

  Rastlina: celkový dusík rastlín, celkový fosfor rastlín, celkový draslík rastlín

 • FK-HT500 Výskumný detektor živín pôdneho hnojiva

  FK-HT500 Výskumný detektor živín pôdneho hnojiva

  Pôdne prvky: pôdny amónny dusík, pôdny dostupný fosfor, pôdny dostupný draslík, pôdny dusičnanový dusík, pôdny hydrolytický dusík, pôdny celkový dusík, pôdny celkový fosfor, pôdny celkový draslík, pôdna organická hmota (Qiulinova metóda), pôdna organická hmota (vymývacia metóda) , pôdny vápnik, pôdny horčík, pôdna síra, pôdny kremík, pôdny bór, pôdne železo, pôdna meď, pôdny mangán, pôdny zinok, pôdny chlór, pôdne olovo Pôdny arzén, pôdny chróm, pôdny chróm a pôdna ortuť.

  Prvky hnojiva: amónny dusík v dusíkatom hnojive, dusičnanový dusík v hnojive, močovinový dusík, biuret, fosfor vo fosforečnom hnojive, vodorozpustný fosfor vo fosforečnom hnojive, draslík v draselnom hnojive, celkový dusík v viaczložkovom hnojive, celkový fosfor v viaczložkových hnojivách, celk. draslík v zloženom hnojive, celkový dusík v organickom hnojive, celkový fosfor v organickom hnojive, celkový draslík v organickom hnojive, dusičnanový dusík v organickom hnojive, dostupný fosfor v organickom hnojive, dostupný draslík v organickom hnojive, kyslý hydrolyzovaný dusík v organickom hnojive, organická hmota Vo vode rozpustná humínová kyselina (zvetrané uhlie), vo vode rozpustná humínová kyselina (lignit), vo vode rozpustná humínová kyselina (rašelina), voľná humínová kyselina (zvetrané uhlie), voľná humínová kyselina (lignit), voľná humínová kyselina (rašelina), celk. dusík, celkový fosfor, celkový draslík vodorozpustného hnojiva, celkový dusík, celkový fosfor, celkový draslík fol.hnojivo iar, celkový dusík, celkový fosfor, celkový draslík listového hnojiva, celkový fosfor, celkový draslík vodorozpustného hnojiva Dusík (zákal), fosfor (zákal), draslík (zákal), vápnik, horčík, síra, kremík, bór, železo, meď, mangán, zinok, chlór, olovo, arzén, chróm, kadmium a ortuť vo vode

  Prvky plodiny: Dusičnanový dusík v plodinách, amónny dusík v plodinách, fosfor v plodinách, draslík v plodinách, vápnik v plodinách, horčík v plodinách, síra v plodinách, kremík v plodinách, bór v plodinách, železo v plodinách, meď v plodinách, mangán v plodinách, zinok v plodinách, chlór v plodinách

  Rastlinné prvky: rastlinný celkový dusík, rastlinný celkový fosfor, rastlinný celkový draslík

  Pôdne prostredie: vlhkosť pôdy, teplota pôdy, pH pôdy, salinita pôdy

 • FK-HT300 Vysoko presný detektor živín pôdneho hnojiva pre vedecký výskum

  FK-HT300 Vysoko presný detektor živín pôdneho hnojiva pre vedecký výskum

  Pôda: pôdny amónny dusík, pôdny dostupný fosfor, pôdny dostupný draslík, pôdny dusičnanový dusík, pôdny hydrolytický dusík, pôdny celkový dusík, pôdny celkový fosfor, pôdny celkový draslík, pôdna organická hmota (Qiulinova metóda), pôdna organická hmota (vylúhovacia metóda), pôdny vápnik, pôdny horčík, pôdna síra, pôdny kremík, pôdny bór, pôdne železo, pôdna meď, pôdny mangán, pôdny zinok, pôdny chlór, pôdny olovo Pôdny arzén, pôdny chróm, pôdny chróm, pôdna ortuť, pH, obsah solí a voda obsahu.

  Hnojivo: amónny dusík v dusíkatom hnojive, dusičnanový dusík v hnojive, močovinový dusík, biuret, fosfor vo fosforečnom hnojive, fosfor rozpustný vo fosforečnom hnojive, draslík v draselnom hnojive, celkový dusík v viaczložkovom hnojive, celkový fosfor v viaczložkových hnojivách, celkový draslík v zložených hnojivách, celkový dusík v organickom hnojive, celkový fosfor v organickom hnojive, celkový draslík v organickom hnojive, dusičnanový dusík v organickom hnojive, dostupný fosfor v organickom hnojive, dostupný draslík v organickom hnojive, kyslý hydrolyzovateľný dusík v organickom hnojive, organická hmota Voda rozpustná humínová kyselina (zvetrané uhlie), vo vode rozpustná humínová kyselina (lignit), vo vode rozpustná humínová kyselina (rašelina), voľná humínová kyselina (zvetrané uhlie), voľná humínová kyselina (lignit), voľná humínová kyselina (rašelina), celkový dusík , celkový fosfor, celkový draslík vodorozpustného hnojiva, celkový dusík, celkový fosfor, celkový draslík listovej ferhnojivo, celkový dusík, celkový fosfor, celkový draslík listového hnojiva, celkový fosfor, celkový draslík vodorozpustného hnojiva Dusík (zákal), fosfor (zákal), draslík (zákal), vápnik, horčík, síra, kremík, bór, železo , meď, mangán, zinok, chlór, olovo, arzén, chróm, kadmium a ortuť vo vode

  Plodiny: Dusičnanový dusík v plodinách, amónny dusík v plodinách, fosfor v plodinách, draslík v plodinách, vápnik v plodinách, horčík v plodinách, síra v plodinách, kremík v plodinách, bór v plodinách, železo v plodinách, meď v plodinách, mangán v plodinách, zinok v plodinách, chlór v plodinách

  Rastlina: celkový dusík rastlín, celkový fosfor rastlín, celkový draslík rastlín

 • FK-HT200 Vysoko presný detektor živín pôdneho hnojiva

  FK-HT200 Vysoko presný detektor živín pôdneho hnojiva

  Pôda: pôdny amónny dusík, pôdny dostupný fosfor, pôdny dostupný draslík, pôdny dusičnanový dusík, pôdny hydrolytický dusík, pôdny celkový dusík, pôdny celkový fosfor, pôdny celkový draslík, pôdna organická hmota (Qiulinova metóda), pôdna organická hmota (vylúhovacia metóda), pôdny vápnik, pôdny horčík, pôdna síra, pôdny kremík, pôdny bór, pôdne železo, pôdna meď, pôdny mangán, pôdny zinok, pôdny chlór, pH, obsah soli, obsah vody.

  Hnojivo: amónny dusík v dusíkatom hnojive, dusičnanový dusík v hnojive, močovinový dusík, biuret, fosfor vo fosforečnom hnojive, fosfor rozpustný vo fosforečnom hnojive, draslík v draselnom hnojive, celkový dusík v viaczložkovom hnojive, celkový fosfor v viaczložkových hnojivách, celkový draslík v zložených hnojivách, celkový dusík v organickom hnojive, celkový fosfor v organickom hnojive, celkový draslík v organickom hnojive, dusičnanový dusík v organickom hnojive, dostupný fosfor v organickom hnojive, dostupný draslík v organickom hnojive, kyslý hydrolyzovateľný dusík v organickom hnojive, organická hmota Voda rozpustná humínová kyselina (zvetrané uhlie), vo vode rozpustná humínová kyselina (lignit), vo vode rozpustná humínová kyselina (rašelina), voľná humínová kyselina (zvetrané uhlie), voľná humínová kyselina (lignit), voľná humínová kyselina (rašelina), celkový dusík , celkový fosfor, celkový draslík vo vode rozpustného hnojiva, celkový dusík, celkový fosfor, celkový draslík z listových hnojívhnojivo, celkový dusík, celkový fosfor, celkový draslík listového hnojiva, celkový fosfor, celkový draslík vodorozpustného hnojiva Dusík (zákal), fosfor (zákal), draslík (zákal), vápnik, horčík, síra, kremík, bór, železo , meď, mangán, zinok a chlór vo vode

  Plodiny: Dusičnanový dusík v plodinách, amónny dusík v plodinách, fosfor v plodinách, draslík v plodinách, vápnik v plodinách, horčík v plodinách, síra v plodinách, kremík v plodinách, bór v plodinách, železo v plodinách, meď v plodinách, mangán v plodinách, zinok v plodinách, chlór v plodinách

  Rastlina: celkový dusík rastlín, celkový fosfor rastlín, celkový draslík rastlín

 • FK-HT100 Vysoko presný detektor pôdnych živín

  FK-HT100 Vysoko presný detektor pôdnych živín

  Pôdny amónny dusík, pôdny dostupný fosfor, pôdny dostupný draslík, pôdny dusičnanový dusík, pôdny hydrolytický dusík, pôdny celkový dusík, pôdny celkový fosfor, pôdny celkový draslík, pôdna organická hmota (Qiulinova metóda), pôdna organická hmota (vymývacia metóda), pôdny vápnik , pôdny horčík, pôdna síra, pôdny kremík, pôdny bór, pôdne železo, pôdna meď, pôdny mangán, pôdny zinok, pôdny chlór, pH, obsah soli a obsah vody.

 • FK-CT20 Vedecký detektor pôdnych živín

  FK-CT20 Vedecký detektor pôdnych živín

  Meracie predmety

  Pôda: amónny dusík, dostupný fosfor, dostupný draslík, organická hmota, alkalicky hydrolyzovateľný dusík, dusičnanový dusík, celkový dusík, celkový fosfor, celkový draslík, dostupný vápnik, dostupný horčík, dostupná síra, dostupné železo, dostupný mangán, dostupný bór, dostupný zinok , dostupná meď, dostupný chlór, dostupný kremík, pH, obsah soli a obsah vody;

  Hnojivo: dusík, fosfor a draslík v jednoduchých a viaczložkových hnojivách.Dusík, fosfor, draslík, humínová kyselina, hodnota pH, organické látky, vápnik, horčík, síra, kremík, železo, mangán, bór, zinok, meď a chlór v organickom hnojive a listovom hnojive (postrekové hnojivo).

  Rastlina: N, P, K, CA, Mg, S, Si, Fe, Mn, B

 • FK-CT10 Vedecký detektor pôdnych živín

  FK-CT10 Vedecký detektor pôdnych živín

  Meracie predmety

  Pôda: amónny dusík, dostupný fosfor, dostupný draslík, organická hmota, alkalicky hydrolyzovateľný dusík, dusičnanový dusík, celkový dusík, celkový fosfor, celkový draslík, dostupný vápnik, dostupný horčík, dostupná síra, dostupné železo, dostupný mangán, dostupný bór, dostupný zinok , dostupná meď, dostupný chlór, dostupný kremík, pH, obsah soli a obsah vody;

 • Komplexná sada ručného vzorkovača pôdy FK-001

  Komplexná sada ručného vzorkovača pôdy FK-001

  Toto zariadenie je možné použiť na odber vzoriek v teréne rôznych geológie a tvarov terénu.Celková montáž a demontáž zariadenia je mimoriadne jednoduchá.Špeciálny prístrojový box uľahčuje prenášanie a zabraňuje poškodeniu vzorkovača pôdy vonkajšou silou.

 • Rotačný benzínový vzorkovač pôdy FK-QY02

  Rotačný benzínový vzorkovač pôdy FK-QY02

  Úvod:

  Tento prístroj je výkonný (benzínový) vzorkovač pôdy vyvinutý našou továrňou na základe názorov našich zákazníkov, potrieb rôznych používateľov a prieskumu trhu.Prístroj je poháňaný benzínovým motorom.Je známy tým, že výrazne znižuje pracovnú silu personálu odberu vzoriek pôdy, pretože je rýchly a jednoduchý na odber vzoriek.